Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Automobilový průmysl»Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

Právní předpisy SR

Označení

Název

č. 126/2018 Z.z.

Nariadenie vlády SR z 20. apríla 2018, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek

Zrušujú sa (od 1. 5. 2018):

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 244/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 174/2014 Z. z.,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 72/2006 Z. z. o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách,

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 73/2006 Z. z. o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá,

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 74/2006 Z. z. o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách,

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2006 Z. z. o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 655/2006 Z. z.,

6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2006 Z. z. o technických požiadavkách na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá,

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel,

8. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 78/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá,

9. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2006 Z. z. o technických požiadavkách na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 646/2006 Z. z.,

10. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 654/2006 Z. z.,

11. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 206/2006 Z. z. o technických požiadavkách na tachometre dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel,

12. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné zariadenia pred neoprávneným použitím dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel,

13. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/2014 Z. z.,

14. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 168/2010 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 176/2014 Z. z.

č. 131/2018 Z.z.
aktuální znění

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel

č. 125/2018 Z.z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
// ruší: č. 147/2006 Z.z., č. 192/2006 Z.z., č. 300/2006 Z.z. 

č. 177/2014 Z.z.

Nariadenie vlády SR, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES motorových vozidiel
// 1. 11. 2017 zrušilo a nahradilo nariadenie vlády SR č. 195/2006 Z.z.

č. 223/2001 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon o odpadoch

č. 8/2009 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

č. 346/2013 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

 č. 106/2018 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 106/2018 Z.z. se použije 1. 7. 2023
/ ruší: NV SR č. 406/2005 Z.z.
/ změna zákonem č. 331/2023 Z.z. se použije od 1. 1. 2024

č. 126/2018 Z.z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek

č. 154/2006 Z.z.
(aktuální znění)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel

č. 309/2006 Z.z.
(aktuální znění)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel

č. 140/2009 Z.z.
(aktuální znění)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá

 č. 465/2013 Z.z.
 ve znění změny
č.  446/2023 Z.z.

Vyhláška MŽP SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
/ změna vyhláškou č. 446/2023 Z.z. nastala 1. 2. 2024

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím