Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Automobilový průmysl»Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

Pro homologaci (schvalování) automobilových součástí platí předpisy EHK OSN tj. předpisy Evropské hospodářské Komise Organizace spojených národů. V níže uvedené tabulce jsou k nim přiřazeny ty předpisy EHK OSN, které byly odsouhlaseny členskými státy EU a byly publikovány v Úředním věstníku EU (na základě Dohody akceptované v r. 1997, viz rozhodnutí Rady 97/836/ES). Tyto předpisy jsou pro členy EU právně závazné.

Nyní je uzavřena 3. revize Dohody z roku 1958 - viz Rozhodnutí Rady (EU)2016/1790 o uzavření revize 3 Dohody Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) a Dohoda o přijetí harmonizovaných technických předpisů OSN pro kolová vozidla, zařízení a konstrukční části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel.

Pokud není EHK předpis odsouhlasen jako „předpis EU“, musí členský stát notifikovat tento předpis generálnímu tajemníkovi OSN. Na základě notifikovaného předpisu pak všechny členské státy, které daný předpis notifikovaly, musí uznávat homologaci. Pokud se jedná o stát mimo EU, který není vázán podpisem Dohody, je třeba tyto jednotlivé předpisy také nejprve notifikovat, aby se staly závaznými a byly uznávány.
Splnění normativních požadavků podle předpisů EHK OSN se pro účely získání homologace kontroluje v mezinárodních akreditačních homologačních zkušebnách.
Technické předpisy EHK, ES jsou průběžně revidovány a jejich požadavky jsou zpřísňovány. Předpisy EHK OSN  jsou měněny tzv. sériemi změn, doplňky a opravami, které jsou značeny původním číslem předpisu.
 

Předpisy EHK OSN, které jsou použitelné podle právních předpisů EU, musí být přeloženy do všech úředních jazyků EU a zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie. Stav překladů viz Status table of the translations.

Vyhledávání technických zkušeben podle předpisů EHK: https://apps.unece.org/WP29_application/
 

Označení

                                           Název

            Předpisy EHK/OSN publikované
v OJ EU

EHK 0

Jednotná ustanovení pro mezinárodní schvalování typu vozidla jako celku (IWVTA) [2018/780]

// Datum vstupu v platnost: 19. července 2018

Předpis č. 0 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 0 – Jednotná ustanovení pro mezinárodní schvalování typu vozidla jako celku (IWVTA) [2018/780]

EHK 1

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS 1

Předpis č. 1 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS1

EHK 2

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci elektrických žárovek pro světlomety s asymetrickým tlumeným světlem a/nebo dálkovým světlem nebo s oběma světly

// byl zrušen a nahrazen předpisem č. 37

Předpis č. 2 zrušen, viz EHK 37
Předpis č. 37
 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

EHK 3

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci odrazek pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

Předpis č. 3 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu odrazek pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

EHK 4

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci zařízení pro osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel (s výjimkou motocyklů) a jejich přípojných vozidel

Předpis č. 4 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení k osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

EHK 5

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel typu „sealed beam“ (SB) vyzařujících evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

Předpis č. 5 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel typu „sealed beam“ (SB) vyzařujících evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

EHK 6

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Předpis č. 6 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

EHK 7

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro schvalování předních a zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen a doplňkových obrysových svítilen motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich přípojných vozidel

Předpis č. 7 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování předních a zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen a doplňkových obrysových svítilen motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich přípojných vozidel

EHK 8

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro motorová vozidla, vyzařujících asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí, a vybavených halogenovými žárovkami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR2 a/nebo H11)

Předpis č. 8 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/nebo H11)

EHK 9

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L2, L4 a L5 z hlediska hluku

Předpis č. 9 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L2, L4 a L5 z hlediska jejich emisí hluku

EHK 10

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel
z hlediska elektromagnetické kompatibility

Předpis č. 10 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel
z hlediska elektromagnetické kompatibility [2022/2263]

EHK 11

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska dveřních zámků a součástí upevnění dveří

Předpis č. 11 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska zámků dveří a součástí upevnění dveří

EHK 12

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany řidiče proti mechanismu řízení
v případě nárazu

Nařízení č. 12 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu [2020/1021]

 

EHK 13

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorií M, N, O z hlediska brzdění

Předpis č. 13 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění

EHK 13h

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdění

Předpis č. 13–H Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdění

EHK 14

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů ukotvení ISOFIX a horních kotevních úchytů ISOFIX

Předpis č. 14 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu vozidel z hlediska kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX a kotevních úchytů horního postroje ISOFIX

EHK 15

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel
z hlediska emisí škodlivin podle požadavků na motorové palivo

// byl zrušen a nahrazen předpisem č. 83

Předpis č. 83 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – jednotná ustanovení pro schvalování vozidel
z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo

EHK 16

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci:

I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech

II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy a dětskými zádržnými systémy ISOFIX

Předpis č. 16 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování:
I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech –
II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy ISOFIX a dětskými zádržnými systémy i-Size

EHK 17

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy

Předpis č. 17 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) –
Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy [2023/406]

EHK 18

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití

Předpis č. 18 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití

EHK 19

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci předních mlhových světlometů motorových vozidel

Předpis č. 19 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních mlhových světlometů motorových vozidel

EHK 20

(EHK 1 – EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel, které vyzařují asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny halogenovými žárovkami
(H4 žárovky)

Předpis č. 20 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovky H4)

EHK 21

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich vnitřního vybavení

Předpis č. 21 Evropské hospodářské komise OSN (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnitřního vybavení

EHK 22

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech

EHK 23

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných a manévrovacích světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

Předpis č. 23 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných a manévrovacích světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

EHK 24

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro:

I. homologaci vznětových motorů z hlediska emise viditelných nečistot,

II. homologaci motorových vozidel z hlediska vestavby vznětových motorů homologovaného typu,

III. homologaci motorových vozidel vybavených vznětovými motory z hlediska emise viditelných nečistot,

IV. měření výkonu vznětových motorů

Předpis č. 24 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro:

I. Schvalování typu vznětových motorů z hlediska emisí viditelných znečišťujících látek

II. Schvalování motorových vozidel z hlediska instalace vznětových motorů schváleného typu

III. Schvalování motorových vozidel vybavených vznětovými motory z hlediska emisí viditelných znečišťujících látek vypouštěných motorem

IV. Měření výkonu vznětového motoru

EHK 25

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci opěrek hlavy, začleněných nebo nezačleněných do sedadel vozidla

Nařízení č. 25 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK–OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování opěrek hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla 2020/1169

EHK 26

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel
z hlediska jejich vnějších výčnělků

Předpis č. 26 – Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků [2022/82]

EHK 27

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci výstražných trojúhelníků

EHK 28

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci zvukových výstražných zařízení a vozidel z hlediska jejich zvukových signálů

Předpis č. 28 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK–OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel ohledně jejich zvukových signálů

EHK 29

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině nákladního vozidla

Předpis č. 29 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla

EHK 30

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Předpis č. 30 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

EHK 31

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci halogenových světlometů motorových vozidel typu sealed beam (HSB) vyzařujících asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

Předpis č. 31 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel typu „sealed–beam“ (SB) vyzařujících evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

EHK 32

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska chování nosné konstrukce naraženého vozidla při nárazu zezadu

EHK 33

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci z hlediska chování nosné konstrukce vozidla při jeho čelním nárazu

Head–on collision

EHK 34

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany proti nebezpečí požáru

Předpis č. 34 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska ochrany před nebezpečím požáru

EHK 35

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska uspořádání nožních ovládacích orgánů

EHK 36

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci autobusů z hlediska jejich celkové konstrukce

Large passenger vehicles

EHK 37

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Předpis č. 37 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

EHK 38

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci zadních mlhových svítilen pro motorová a jejich přípojná vozidla

Předpis č. 38 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování zadních mlhových svítilen pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

EHK 39

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich vybavení rychloměrem včetně jeho montáže

Předpis č. 39 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení včetně jeho montáže

EHK 40

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů vybavených benzínovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin z motoru

EHK 41

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů z hlediska hluku

Předpis č. 41 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování motocyklů z hlediska hluku [2023/320]

EHK 42

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich předních a zadních ochranných zařízení (nárazníků atd.)

EHK 43

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro schválení typu bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidlech

Předpis č. 43 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schválení typu bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidlech

EHK 44

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech (dětské zádržné systémy)

Předpis č. 44 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK–OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech (dětské zádržné systémy), změny předpisu 44 z 15. 7. 2021

EHK 45

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci čističů světlometů a motorových vozidel z hlediska čističů světlometů

Předpis č. 45 - Jednotná ustanovení pro schvalování čističů světlometů a motorových vozidel z hlediska čističů světlometů [2020/575] 

EHK 46

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled a motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení

Předpis č. 46 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled a motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení

EHK 47

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci mopedů vybavených zážehovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin motoru

EHK 48

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

Předpis č. 48 - Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci [2021/1718]

EHK 49

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalnělými ropnými plyny

Předpis č. 49 - Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných

EHK 50

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro schvalování předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, směrových svítilen a zařízení k osvětlení zadní registrační tabulky pro vozidla kategorie L

Předpis č. 50 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, směrových svítilen a zařízení k osvětlení zadní registrační tabulky pro vozidla kategorie L

EHK 51

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel s nejméně čtyřmi koly z hlediska emisí jejich hluku

Předpis č. 51 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí hluku

EHK 52

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci nízkokapacitních autobusů M2 a M3 z hlediska jejich všeobecné konstrukce

EHK 53

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L3 (motocykly) z hlediska montáže jejich zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci

Předpis č. 53 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L 3 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

EHK 54

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro nákladní automobily a jejich přípojná vozidla

Předpis č. 54 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik užitkových vozidel a jejich přípojných vozidel

EHK 55

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci součástí mechanických spojovacích zařízení jízdních souprav

Předpis č. 55 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel

EHK 56

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů pro mopedy a vozidla za ně považovaná

Předpis č. 56 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů pro mopedy a vozidla za ně považovaná

EHK 57

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů pro motocykly a vozidla za ně považovaná

Předpis č. 57 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů pro motocykly a vozidla za ně považovaná

EHK 58

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci:

I. zadních ochranných zařízení proti podjetí (ZOZPP),

II. vozidel z hlediska montáže zadního ochranného zařízení proti podjetí (ZOZP), homologovaného typu,

III. vozidel z hlediska jejich zadní ochrany proti podjetí (ZOZP)

Předpis č. 58 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD)II. Vozidel z hlediska montáže zařízení RUPD schváleného typu III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zezadu (RUP) [2019/272]

EHK 59

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních systémů tlumení hluku výfuku

Předpis č. 59 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)– Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních systémů tlumení hluku výfuku

EHK 60

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových motocyklů a mopedů z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, včetně identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů

Předpis č. 60 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování dvoukolových motocyklů a mopedů z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, včetně identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů

EHK 61

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci nákladních automobilů z hlediska jejich vnějších výčnělků před zadním panelem kabiny

Předpis č. 61 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny

EHK 62

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel s řidítky z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému užívání

Předpis č. 62 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel s řídítky z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití

EHK 63

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových mopedů z hlediska hluku

Předpis č. 63 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)  – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L1 z hlediska jejich emisí hluku

EHK 64

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel, vybavených náhradními koly/pneumatikami pro dočasné použití

Předpis č. 64 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vybavení, které může zahrnovat: náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém monitorování tlaku v pneumatikách

EHK 65

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci zvláštních výstražných svítilen motorových vozidel

EHK 66

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci velkých autobusů z hlediska jejich nosné konstrukce

Předpis č. 66 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování velkých osobních vozidel z hlediska pevnosti jejich nástavby

EHK 67

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro:

I. homologaci specifického vybavení motorových vozidel, která používají ve svém pohonném systému zkapalněné ropné plyny,

II. homologaci vozidla se specifickým vybavením pro použití zkapalněných ropných plynů v jeho pohonném systému s ohledem na montáž takového vybavení

Předpis č. 67 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK–OSN) – Jednotná ustanovení pro I. schvalování zvláštních zařízení vozidel kategorií M a N, která ve svém pohonném systému používají zkapalněné ropné plyny; II. schvalování vozidel kategorií M a N vybavených zvláštním zařízením pro použití zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s ohledem na montáž takového zařízení [2016/1829]

EHK 68

(EHK 61 – EHK 80)

Měření maximální rychlosti včetně vozidel na elektrický pohon

EHK 69

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení pomalých vozidel a jejich přípojných vozidel

Předpis č. 69 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování štítků pro zadní značení pomalých vozidel (kvůli konstrukci) a jejich přípojných vozidel

EHK 70

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení těžkých a dlouhých vozidel

EHK 71

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci zemědělských traktorů z hlediska pole výhledu řidiče

Předpis č. 71 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení týkající se schválení zemědělských traktorů z hlediska pole výhledu řidiče

EHK 72

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motocyklů s asymetrickým potkávacím světlem a dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovkami kategorie HS 1)

Předpis č. 72 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motocyklů s asymetrickým potkávacím světlem a dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovkami kategorie HS 1) oprava (z 28. 3. 2014)

EHK 73

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci nákladních automobilů, přívěsů a návěsů z hlediska jejich boční ochrany

Předpis č. 73 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování:

I.Vozidel z hlediska jejich bočního ochranného zařízení (BOZ)

II.Bočních ochranných zařízení (BOZ)

III.Vozidel z hlediska montáže bočního ochranného zařízení (BOZ) typu schváleného podle části II tohoto předpisu

EHK 74

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L1 (mopedů) z hlediska montáže zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci

Předpis č. 74 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L 1 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

EHK 75

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro motocykly a mopedy

Předpis č. 75 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro motocykly a mopedy

EHK 76

(EHK 61 – EHK 80)

Světlomety pro mopedy

EHK 77

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci parkovacích svítilen motorových vozidel

Předpis č. 77 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování parkovacích svítilen motorových vozidel

EHK 78

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L z hlediska brzdění

Předpis č. 78 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií L1, L2, L3, L4 a L5 z hlediska brzdění [2015/145]

EHK 79

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska mechanismu řízení

Předpis č. 79 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska mechanismu řízení

EHK 80

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci sedadel autobusů a těchto autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení

Předpis č. 80 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování sedadel autobusů a těchto autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení

EHK 81

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci zpětných zrcátek a homologaci motorových vozidel se dvěma koly s postranním vozíkem nebo bez postranního vozíku z hlediska montáže zpětných zrcátek na řídítka

Předpis č. 81 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování zpětných zrcátek dvoukolových motorových vozidel, též s postranním vozíkem, z hlediska montáže zpětných zrcátek na řídítka

EHK 82

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů s halogenovými žárovkami (žárovky HS 2) do mopedů

Předpis č. 82 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů s halogenovými žárovkami (žárovky HS 2) do mopedů

EHK 83

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska emisí škodlivin podle požadavků na motorové palivo

Předpis č. 83 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo [2019/253]
ve znění opravy z 19. 6. 2019

EHK 84

(EHK 81 – EHK 100)

Měření spotřeby paliva

EHK 85

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci spalovacích motorů nebo elektrických hnacích ústrojí k pohonu motorových vozidel kategorií M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního třicetiminutového výkonu elektrických hnacích ústrojí

Předpis č. 85 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů nebo elektrických hnacích ústrojí určených k pohonu motorových vozidel kategorie M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního 30minutového výkonu elektrických hnacích ústrojí

EHK 86

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

Předpis č. 86 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

EHK 87

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci denních svítilen motorových vozidel

Předpis č. 87 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování denních svítilen motorových vozidel

EHK 88

(EHK 81 – EHK 100)

Reflexní pneumatiky pro dvoukolová vozidla

EHK 89

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci:

I. vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti,

II. vozidel z hlediska montáže homologovaného typu zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD),

III. zařízení omezení rychlosti (SLD) a zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD)

Předpis č. 89 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná pravidla pro schválení typu: I. vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti; II. vozidel z hlediska montáže schváleného typu zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD); III. zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD)

EHK 90

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních částí s brzdovým obložením a náhradních obložení bubnových brzd pro motorová a jejich přípojná vozidla

Předpis č. 90 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s brzdovým obložením, obložení bubnových brzd a kotoučů a bubnů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

EHK 91

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Předpis č. 91 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

EHK 92

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci nepůvodních náhradních tlumicích systémů výfuku (RESS) pro motocykly, mopedy a pro tříkolová vozidla

Předpis č. 92 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování nepůvodních náhradních systémů tlumení hluku výfuku (NORESS) pro vozidla kategorií L1, L2, L3, L4 a L5 z hlediska jejich emisí hluku

EHK 93

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci

I. předního ochranného zařízení proti podjetí (POZPP),

II. vozidla z hlediska montáže POZPP homologovaného typu,

III. vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí přídě (OPPP).

Předpis č. 93 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování:

I. Zařízení na ochranu proti podjetí zepředu (ZOPZ)

II. Vozidel z hlediska montáže ZOPZ schváleného typu

III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zepředu (OPZ)

EHK 94

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu

Předpis č. 94 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu [2021/1860]

EHK 95

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících při bočním nárazu

Předpis č. 95 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – JJednotná ustanovení pro schvalování vozidel
z hlediska ochrany cestujících při bočním nárazu [2021/1861]

EHK 96

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro schvalování vznětových motorů určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí znečišťujících látek z motoru

Předpis č. 96 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování motorů určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí znečišťujících látek z motoru

EHK 97

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidlových poplašných systémů (VAS) a motorových vozidel z hlediska jejich poplašných systémů (AS)

Předpis č. 97 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování poplašných systémů vozidel a motorových vozidel, pokud jde o jejich poplašné systémy

EHK 98

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel vybavených výbojkovými zdroji světla

Předpis č. 98 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel vybavených výbojkovými zdroji světla

EHK 99

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro schvalování výbojkových zdrojů světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel

Předpis č. 99 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování výbojkových zdrojů světla k užívání ve schválených světlometech motorových vozidel

EHK 100

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel
z hlediska zvláštních požadavků na elektrické hnací ústrojí

Předpis č. 100 Evropské hospodářské komise OSN (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska zvláštních požadavků na elektrické hnací ústrojí [2021/2190]

EHK 101

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M1 a N1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu

Předpis č. 101 Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M 1 a N 1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu
Změna předpisu z 28. 11. 2018

EHK 102

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci:

I. zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN)

II. vozidel z hlediska zástavby homologovaného typu ZSVN

Předpis č. 102 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování I. zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN) II. vozidel, pokud jde montáž schváleného typu ZSVN

EHK 103

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních katalyzátorů motorových vozidel

Regulation No 103 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) – Uniform provisions concerning the approval of replacement catalytic converters for power–driven vehicles

EHK 104

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro schvalování reflexních značení pro vozidla kategorií M, N a O

Předpis č. 104 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování reflexních značení pro vozidla kategorií M, N a O

EHK 105

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí z hlediska zvláštních konstrukčních charakteristik těchto vozidel

Nařízení č. 105 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK–OSN) – Jednotné předpisy týkající se schvalování typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel

EHK 106

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro zemědělská a lesnická vozidla a pro jejich přípojná vozidla

Předpis č. 106 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro zemědělská vozidla a jejich přípojná vozidla

Rozhodnutí Rady č. 2001/508/ES o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské Komise OSN č. 106 o schvalování typu pneumatik pro zemědělská vozidla a jejich přípojná vozidla

EHK 107

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci dvoupodlažních autobusů z hlediska jejich celkové konstrukce

Předpis č. 107 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M 2 nebo M 3 z hlediska jejich celkové konstrukce [2018/237]

EHK 108

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik automobilů a jejich přípojných vozidel

Rozhodnutí Rady č. 2001/509/ES o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské Komise OSN č. 108 o schvalování výroby obnovených pneumatik motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

EHK 109

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel

Rozhodnutí Rady č. 2001/507/ES o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské Komise OSN č. 109 o schvalování výroby obnovených pneumatik užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel

EHK 110

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci:

I. zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG) a/nebo zkapalněný zemní plyn (LNG),

II. vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) a/nebo zkapalněného zemního plynu (LNG) v jejich pohonném systému

Předpis č. 110 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování:
I. zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG) a/nebo zkapalněný zemní plyn (LNG)
II. vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) a/nebo zkapalněného zemního plynu (LNG) v jejich pohonném systému

EHK 111

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci cisternových vozidel kategorie N a O vzhledem ke stabilitě proti překlopení

Regulation No 111 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) – Uniform provisions concerning the approval of tank vehicles of categories N and O with regard to rollover stability

EHK 112

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly

Předpis č. 112 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly

EHK 113

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel se symetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami, výbojkovými zdroji světla nebo LED moduly

Předpis č. 113 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel se symetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami, výbojkovými zdroji světla nebo LED moduly

EHK 114

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci:

I. modulu airbagu pro dodatečně montovanou soustavu airbagu,

II. dodatečně montovaného volantu vybaveného modulem airbagu homologovaného typu,

III. dodatečně montované soustavy airbagu odlišné od původně do volantu zamontované soustavy airbagu

Předpis č. 114 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. modulů airbagů pro náhradní airbagové systémy; II. náhradních volantů vybavených moduly schváleného typu; III. náhradních airbagových systémů jiných, než které byly instalovány ve volantu

EHK 115

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci:

I. zvláštních systémů na zkapalněný ropný plyn (LPG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro použití LPG v jejich pohonném systému,

II. zvláštních systémů na stlačený zemní plyn (CNG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro použití CNG v jejich pohonném systému

Předpis č. 115 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. zvláštních systémů LPG (zkapalněný ropný plyn) pro dodatečnou montáž určených k zástavbě do motorových vozidel pro použití LPG v jejich pohonném systému – II. zvláštních systémů CNG (stlačený zemní plyn) pro dodatečnou montáž určených k zástavbě do motorových vozidel pro použití CNG v jejich pohonném systému

EHK 116

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci zařízení proti neoprávněnému použití motorových vozidel

Předpis č. 116 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná technická pravidla pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněnému použití

EHK 117

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik z hlediska emise zvuku ze styku pneumatika/vozovka

Předpis č. 117 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik z hlediska akustického tlaku odvalování a/nebo přilnavosti na mokrých površích a/nebo valivého odporu

EHK 118

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných v konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření a/nebo jejich schopnosti odpuzovat palivo nebo mazivo

Předpis č. 118 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných v konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření a/nebo jejich schopnosti odpuzovat palivo nebo mazivo [2015/622]

EHK 119

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro schvalování rohových světlometů motorových vozidel

Předpis č. 119 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování rohových světlometů motorových vozidel

EHK 120

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci spalovacích motorů pro použití v zemědělských a lesnických traktorech a nesilničních mobilních strojích s ohledem na měření jejich užitečného výkonu

Předpis č. 120 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a měrné spotřeby paliva [2019/405]

EHK 121

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska umístění a identifikace ručních ovladačů, kontrolek, sdělovačů a indikátorů

Předpis č. 121 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů

EHK 122

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro homologaci vytápěcích systémů a vozidel z hlediska jejich vytápěcích systémů

Předpis č. 122 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná technická ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska jejich systémů vytápění

EHK 123

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro homologaci systémů adaptivních předních světlometů (APS) motorových vozidel

Předpis č. 123 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)– Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) [2019/273]

EHK 124

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro homologaci kol pro osobní vozidla

Předpis č. 124 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování kol pro osobní automobily a jejich přívěsy

EHK 125

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska předního pole výhledu řidiče

Předpis č. 125 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel, pokud jde o pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu

EHK 126

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro homologaci přepažovacích systémů pro ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako neoriginální vybavení vozidla

Předpis č. 126 – Jednotná ustanovení o schvalování oddělovacích systémů na ochranu cestujících před pohybem zavazadel, které jsou dodávány jako nepůvodní vybavení vozidla [2020/176]

EHK 127

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska bezpečnosti chodců (srážka s chodcem)

Předpis č. 127 - Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska vlastností týkajících se bezpečnosti chodců [2020/638]

EHK 128

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro schvalování zdrojů světla využívajících světelných diod (LED) určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Předpis č. 128 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování zdrojů světla využívajících světelných diod (LED) určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

EHK 129

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu zdokonalených dětských zádržných systémů (ECRS) používaných v motorových vozidlech

Předpis č. 129 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zdokonalených dětských zádržných systémů (ECRS) používaných v motorových vozidlech

EHK 130

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich systému varování při vybočení z jízdního pruhu (Varovný systém při opuštění jízdního pruhu LDWS)

Předpis č. 130 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich systému varování při vybočení z jízdního pruhu

EHK 131

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění (Systémy záchranného brzdění AEBS)

Předpis č. 131 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)– Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění (AEBS)

EHK 132

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro klasifikaci, hodnocení a schvalování dodatečně instalovaných zařízení na omezování emisí (Retrofit Emission Control Devices (REC))

Předpis č. 132 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu dodatečně instalovaných zařízení pro regulaci emisí (REC) pro těžká vozidla, zemědělské a lesnické traktory a nesilniční mobilní stroje vybavené vznětovými motory

 

EHK 133

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro opětovnou použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost motorových vozidel
(Recyclability of motor vehicles)

-

EHK 134

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro pohon vodíkem u vozidel používajících vodík jako palivo (Hydrogen and fuel cell vehicles (HFCV))

Předpis č. 134 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)  – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel a jejich konstrukčních částí z hlediska bezpečnosti vozidel na vodíkový pohon (HFCV)

EHK 135

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro boční náraz na sloup (Pole Side Impact (PSI))

 

Předpis č. 135 – Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vlastností při bočním nárazu na sloup [2020/486]

EHK 136

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro elektrická vozidla kategorie L (Electric vehicles of category L (EV-L))

Předpis č. 136 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L z hlediska zvláštních požadavků na elektrické hnací ústrojí [2019/1120]

EHK 137
(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro čelní náraz se zaměřením na zádržné systémy (Frontal impact with focus on restraint systems)

Předpis OSN č. 137 – Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska chování při čelním nárazu, se zaměřením na zádržné systémy [2021/1862]

EHK 138
(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro tichá silniční vozidla
(Quiet Road Transport Vehicles (QRTV))

Předpis č. 138 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování tichých silničních vozidel z hlediska jejich snížené slyšitelnosti
změna předpisu č. 138  z 5. 8. 2017

EHK 139
(EHK 121 - EHK 140)

Jednotná ustanovení pro brzdové asistenční systémy (Brake Assist Systems (BAS))

 -

EHK 140
(EHK 121 - EHK 140)

Jednotná ustanovení pro elektronické řízení stability (Electronic Stability Control (ESC) Systems)

 -

EHK 141
(EHK 141- EHK 160)

Jednotná ustanovení pro systémy k monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS - Tyre Pressure Monitoring Systems)

Předpis č. 141 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich systémů monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) [2021/1463]

EHK 142
(EHK 141- EHK 160)

Jednotná ustanovení pro montáž pnenumatik
(Tyres installation)

Předpis  č. 142 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska montáže pneumatik

EHK 143
(EHK 141- EHK 160)


Jednotná ustanovení pro schvalování dodatečně instalovaných systémů k přizpůsobení motorů velkého výkonu na dvojí palivo (HDDF-ERS), určených pro vznětové motory velkého výkonu a pro těžká vozidla
(Regulation on uniform provisions concerning the approval of Heavy Duty Dual-Fuel Engine Retrofit Systems (HDDF-ERS) to be installed on heavy duty diesel engines and vehicles)


-

EHK 144
(EHK 141- EHK 160)


Systémy tísňového volání (AECS)
(Accident Emergency Call Systems (AECS))

 
EHK 145
(EHK 141- EHK 160)
Kotevní systémy a horní úchyty ISOFIX a polohy sedění i-Size
(ISOFIX anchorage systems, ISOFIX top tether anchorages and i-Size seating positions)
Předpis č. 145 - Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)–Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu vozidel s ohledem na systémy kotevních úchytů ISOFIX, kotevní úchyty horního upínání ISOFIX a místa k sezení i-Size
EHK 146
(EHK 141- EHK 160)
Vodíkové a palivové články vozidel kategorie  L
(Hydrogen and Fuel Cell Vehicles of category L)
 
EHK 147
(EHK 141- EHK 160)
Mechanické spojovací části zemědělských vozidel
(Mechanical coupling components of combinations of  agricultural vehicles)
Předpis č. 147 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu mechanických spojovacích konstrukčních částí jízdních souprav zemědělských vozidel [2022/2055]
EHK 148
(EHK 141- EHK 160)
Zařízení pro světelnou signalizaci (LSD)
(Light Signalling Devices (LSD))
Předpis č. 148 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro světelnou signalizaci (svítilen) pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla [2021/1719]
EHK 149
(EHK 141- EHK 160)
Zařízení pro osvětlení vozovky (RID)
(Road Illumination Devices (RID))
Předpis č. 149 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování zařízení (světlometů) a systémů pro osvětlení vozovky pro motorová vozidla [2021/1720]
EHK 150
(EHK 141- EHK 160)
Zařízení s vratným odrazem
(Retro-Reflective Devices (RRD))
Předpis č. 150 – Jednotná ustanovení pro schvalování retroreflexních zařízení a značení pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla [2021/1721]
EHK 151
(EHK 141- EHK 160)
Informační systém slepých míst - detekce jízdních kol
(Blind Spot Information System for the Detection of Bicycles)
Předpis č. 151 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska informačního systému pro eliminaci mrtvého úhlu určeného k detekci jízdních kol [2020/1596]
EHK 152
(EHK 141- EHK 160)
Pokročilé systémy nouzového brzdění (AEBS)
(Advanced Emergency Braking System (AEBS))
Předpis č. 152 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska vyspělého systému nouzového brzdění (AEBS) pro vozidla kategorií M1 a N1 [2020/1597]
EHK 153
(EHK 141- EHK 160)
Integrita palivového systému a bezpečnosti elektrické hnací soupravy v případě nárazu zezadu
(Fuel system integrity and electric power train safety at rear-end collision)
Předpis č. 153 - Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska neporušenosti palivového systému a bezpečnosti elektrického hnacího ústrojí v případě nárazu zezadu [2021/2060]
EHK 154
(EHK 141- EHK 160)
Lehká osobní a užitková vozidla - emisní kritéria (WLTP)
Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP)
Předpis OSN č. 154 – Jednotná ustanovení pro schvalování lehkých osobních a užitkových vozidel z hlediska normovaných emisí, emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu (WLTP) [2022/2124]
Oprava předpisu OSN č. 154 – Jednotná ustanovení pro schvalování lehkých osobních a užitkových vozidel z hlediska normovaných emisí, emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu (WLTP) [2022/2124]
EHK 155
(EHK 141- EHK 160)
Kybernetická bezpečnosti a systém řízení kybernetické bezpečnosti
(Cyber security and cyber security management system)
Předpis č. 155 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska kybernetické bezpečnosti a systému řízení kybernetické bezpečnosti [2021/387]
EHK 156
(EHK 141- EHK 160)
Softwar a systém řízení aktualizací softwaru
(Software update and software update management system)
Předpis č. 156 - Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska aktualizací softwaru a systému řízení aktualizací softwaru [2021/388]
EHK 157
(EHK 141- EHK 160)

Systém automatizovaného udržování vozidla v jízdním pruhu
(Automated Lane Keeping Systems (ALKS))
Předpis č. 157 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o systém automatizovaného udržování vozidla v jízdním pruhu [2021/389]
EHK 158
(EHK 141- EHK 160)
Zařízení pro jízdu dozadu
(niform provisions concerning the approval of devices for reversing motion and motor vehicles with regard to the driver’s awareness of vulnerable road users behind vehicles
Předpis č. 158 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro couvání a motorových vozidel, pokud jde o přehled řidiče o zranitelných účastnících silničního provozu za vozidlem [2021/828]
EHK 159
(EHK 141- EHK 160)
Informační systém pro detekci chodců a cyklistů při rozjezdu vozidla (MOIS)
(Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Moving Off Information System for the Detection of Pedestrians and Cyclists (Moving Off Information Systems (MOIS)))
Předpis č. 159 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska informačního systému k detekci chodců a cyklistů při rozjezdu vozidla [2021/829]
EHK 159
(EHK 141- EHK 160)
Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Event Data Recorder
Předpis č. 160 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska zapisovače údajů o události
EHK 161
(EHK 161 -180)
Devices against Unauthorized Use
(Ochrana motorových vozidel před neoprávněným použitím)
Předpis č. 161 – Jednotná ustanovení pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněnému použití a schvalování zařízení proti neoprávněnému použití (prostřednictvím blokovacího systému) [2021/2274]
EHK 162
(EHK 161 -180)

Immobilizers
(Imobilizer)

Předpis č. 162 – Jednotná technická ustanovení pro schvalování imobilizérů a schvalování vozidla z hlediska jeho imobilizéru [2021/2275]
EHK 163
(EHK 161 -180)
Vehicle Alarm systems
(Poplašný systém)
Předpis č. 163 – Jednotná ustanovení pro schvalování poplašného systému vozidel a schvalování vozidla z hlediska jeho poplašného systému vozidel [2021/2276]

EHK 164
(EHK 161 -180)

Uniform provisions concerning the approval of studded tyres with regard to their snow performance
(Pneumatiky s hroty z hlediska jejich vlastností na  na sněhu)
 

EHK 165
(EHK 161 -180)

Reverse Warning
(Výstraha při couvání)
 

EHK 166
(EHK 161 -180)

(Zranitelní účastníci provozu)  
 
(© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu, 1998–2023)
(© United Nations Economic Commission for Europe)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím