Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

Označení

Název

 

č. (EU)2016/425

Nařízení EP a Rady  o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
// 21. 4. 2018 ruší a nahrazuje směrnici Rady 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně
// Guidance document on the implementation of Article 47 on transitional provisions
// Guidance document on PPE transition from 89/686/EEC to (EU)2016/425

 

č. 89/686/EHS
(aktuální znění)
zrušena

 

 

Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
// byla 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2016/425, směrnici 89/686/EHS lze používat do 20. dubna 2019

 

 

č. (EU)2021/1433

Doporučení Komise o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 (postupně ukončí platnost doporučení Komise (EU) 2020/403)

č. (EU)2020/403   
ve znění opravy

Doporučení Komise o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19

Seznam hEN k PPE 
(k 11. 12. 2023, z webu EK, není právně závazný)

Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal – Regulation (EU) 2016/4251 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC

č. (EU)2019/1217
(hEN 18. 7. 2019)

Prováděcí rozhodnutí Komise  o harmonizovaných normách pro osobní vztlakové prostředky – záchranné vesty vypracované na podporu směrnice Rady 89/686/EHS

2014/748/EU

Rozhodnutí Komise o opatření přijatého Německem podle článku 7 směrnice Rady 89/686/EHS, kterým se zakazuje uvádění požárnických bezpečnostních pásů typů FHA, FHB a FSmS na trh

č. 2011/49/EU

Rozhodnutí Komise podle článku 7 směrnice Rady 89/686/EHS k zákazu přijatému orgány Spojeného království týkajícímu se ochranných oděvů pro šermíře

č. 2011/211/EU

Rozhodnutí Komise podle článku 7 směrnice Rady 89/686/EHS, pokud jde o zákaz přijatý orgány Spojeného království ve věci pohyblivého zachycovače pádu typu HACA Leitern 0529.7102

(EU) 2023/941 
(hEN 11. 5. 2023)
ve znění změn:
(EU)2023/2752

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro osobní ochranné prostředky vypracovaných na podporu nařízení EP a Rady (EU)2016/425
// ruší sdělení 2018/C/209/3 a prováděcí rozhodnutí (EU)2020/668 viz článek 2 a článek 3

č. (EU)2020/668
(hEN 19. 5. 2020)
Zrušeno
ve znění změn:
(EU)2022/1914 

(hEN 7. 10. 2022),
(EU)2021/395 
(hEN 5. 3. 2021),
(EU)2021/1201
(hEN 21. 7. 2021),
(EU)2022/2414
(hEN 9. 12. 2022)

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro osobní ochranné prostředky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/425
/ konsolidované znění (EU)2020/668 včetně změny (EU)2022/2414


2018/C/209/3
Zrušeno

ve znění opravy
z 26. 6. 2018

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení EP a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
// Toto je druhý seznam odkazů na harmonizované normy zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie podle nařízení EP a Rady (EU) 2016/425.
/Nadále se však použije, pokud jde o odkazy na harmonizované normy uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí 
(EU) 2023/941 , a to až do dat zrušení uvedených odkazů obsažených v uvedené příloze.

  2018/C/113/3
2018/C/282/1

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS týkající se osobních ochranných prostředků)
// tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.
// Harmonizované normy, na něž byly zveřejněny odkazy podle směrnice 89/686/EHS, nadále zakládají předpoklad shody pouze s uvedenou směrnicí a pouze do 20. dubna 2019. Tento předpoklad shody podle směrnice 89/686/EHS přestane platit dnem 21. dubna 2019.


(EU)2015/15

Rozhodnutí Komise o opatření přijatém Finskem podle článku 7 směrnice Rady 89/686/EHS, kterým se zakazuje uvádění chráničů hlavy „Ribcap“ na trh


 (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu, 1998–2024)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím