Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»STANOVENÉ VÝROBKY K ZÁKONU č. 22/1997 Sb., č. 90/2016 Sb. a č. 206/2015 Sb.»Osobní ochranné prostředky»Přehledy vybraných skupin ČSN pro osobní ochranné prostředky (podle třídících znaků)

Přehledy vybraných skupin ČSN pro osobní ochranné prostředky (podle třídících znaků)

83….,94….

83 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE

8321 - 8329

8321

Ochrana sluchu, hlavy

8322

Ochranné prostředky dýchacích orgánů

8323

Ochrana rukou

8324

Ochrana očí

8325

Ochrana nohou

8326

Ochranné pomůcky (pásy, chrániče, lana, zachycovací postroje apod.)

8327

Ochranné oděvy

8328

Ochranné oděvy pro profesionální použití (hasiče, potápěče, motocyklisty, záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky)

8329

Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv

94 - VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ

9420

Horolezecká výzbroj

Mohlo by vás zajímat:
Harmonizované normy v dubnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 118/01 v rámci provádění...

Přehledy vybraných skupin ČSN (podle třídicích znaků) pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Přehledy vybraných skupin ČSN (podle třídicích znaků) pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX). Aktu...

Přehledy vybraných skupin ČSN (podle třídicích znaků) pro výbušniny určené pro civilní použití

Přehledy vybraných skupin ČSN (podle třídicích znaků) pro výbušniny určené pro civilní použití. Aktuální stav všech norem, včetně informací o zrušenýc...

Přehledy vybraných skupin ČSN pro diagnostické prostředky in vitro

Přehledy vybraných skupin ČSN (podle třídicích znaků) pro zdravotnické prostředky. Aktuální stav všech norem, včetně informací o zrušených normách lze...

Přehledy vybraných skupin ČSN pro aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Přehledy vybraných skupin ČSN (podle třídicích znaků) pro zdravotnické prostředky. Aktuální stav všech norem, včetně informací o zrušených normách lze...