Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Věcný záměr zákona o posuzování shody stanovených výrobků

Věcný záměr zákona o posuzování shody stanovených výrobků

V připomínkovém řízení je nyní věcný záměr zákona o posuzování shody stanovených výrobků. Stávající právní úprava představovaná zákonem č. 22/1997 Sb. totiž neřeší veškeré aspekty pro uplatňování společného rámce EU (NLF) pro uvádění výrobků na trh, ani řádnou aplikaci připravovaných přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících právní rámec pro uvádění stanovených výrobků na trh. Podstatou návrhu je upravit část posuzování shody výrobků pouze ve vztahu ke společnému rámci EU samostatným zákonem a zákon č. 22/1997 Sb. ponechat v platnosti.

Mohlo by vás zajímat:
Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Návrh novely zákona č. 22/1997 Sb. předkládaný v návaznosti na návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh.