Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v lednu 2015

Harmonizované normy v lednu 2015

V Úředním věstníku EU byly v lednu zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • sdělení Komise 2015/C 014/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS;
  • sdělení Komise 2015/C 014/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel;
  • sdělení Komise 2015/C 014/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků;
  • sdělení Komise 2015/C 014/04 v rámci provádění směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků;
  • sdělení Komise 2015/C 014/05 v rámci provádění směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích;
  • sdělení Komise 2015/C 014/06 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

V rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES bylo zveřejněno:

  • prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/27 ze dne 7. ledna 2015 o zveřejnění odkazu s omezením na normu EN 474-1:2006+A4:2013 o strojích pro zemní práce;
  • prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/16 ze dne 6. ledna 2015 o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie na normu EN 1870-17:2012 pro ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily.
Mohlo by vás zajímat:
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality

V prosinci 2016 byla vydána norma ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů ...

Harmonizované normy v červenci 2015

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie.

Zdravotnické prostředky

Dnem 1.4.2015 nabývají účinnosti následující nařízení vlády: NV č. 54/2015 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky; NV č. 55/2015 ...

Harmonizované normy v únoru 2015

Harmonizované normy zveřejněné v Úředním věstníku EU v únoru 2015.

Zákon o zdravotnických prostředcích

Dne 24.11.2014 vyšel v částce 110 Sbírky zákonů ČR zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správníc...