Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami

Materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami

Dne 6.2.2015 bylo zveřejněno ve Věstníku EU Nařízení Komise (EU) 2015/174 ze dne 5. února 2015, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Nařízení Komise (EU) 2015/174 je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 26.2.2015.

Mohlo by vás zajímat:
Stavební výrobky

Až do 18. 12. 2014 probíhá veřejná konzultace za účelem získání informací pro souhrnnou zprávu Komise týkající se důsledků praktického zavedení a p...