Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Management kvality a environmentální management

Management kvality a environmentální management

Management kvality
Připravuje se revize normy EN ISO 9001, nyní stav FprEN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements (ISO/FDIS 9001:2015), konečná verze ISO 9001 by měla být vydána do konce roku 2015.
Připravuje se: ČSN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky (úkol č. 01/0036/14, ukončení 15-08 (Věstník č. 5/2014)).

Environmentální management
Připravuje se revize normy EN ISO 14001, nyní stav FprEN ISO 14001:2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO/FDIS 14001), konečná verze ISO 14001:2015 by měla být vydána do konce roku 2015.
Připravuje se: ČSN EN ISO 14001 Environmentální management - Požadavky s návodem pro použití (úkol
č. 01/0071/14, ukončení 16-03 (Věstník č. 11/2014)).