Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Hexabromcyklododekan (HBCDD)

Hexabromcyklododekan (HBCDD)

Nařízení Komise č. (EU)2016/293, kterým se mění příloha I nařízení EP a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (doplňuje se zvláštní výjimkou pro použití novou položku do přílohy I: hexabromcyklododekan („HBCDD“), platí od 22. 3. 2016)