Tlaková zařízení

Novinky – Tlaková zařízení

Novinky – Tlaková zařízení

2017-11-22 Právní předpisy ES pro tlaková zařízení 2017/C/389/1 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právní...

Posuzování shody tlakových zařízení

Posuzování shody tlakových zařízení

Tato kapitola bude ještě podrobněji zpracována na základě vydaného nového nařízení vlády č. 219/2016 Sb. Požadavky od 19. 7. 2016 Tlaková zařízení ...

Právní předpisy ES pro tlaková zařízení

Právní předpisy ES pro tlaková zařízení

Označení Název 2014/68/EU Směrnice EP a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh // 19...

Právní předpisy ČR pro tlaková zařízení

Právní předpisy ČR pro tlaková zařízení

Označení Název 90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 219/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody t...

Právní předpisy SR pro tlaková zařízení

Právní předpisy SR pro tlaková zařízení

Označení Název č. 264/1999 Z.z. Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 1/2016...

Přehled harmonizovaných norem pro tlaková zařízení

Přehled harmonizovaných norem pro tlaková zařízení

Veřejně dostupná databáze harmonizovaných norem byla zpracována v ITC z finanční podpory ÚNMZ. V obou verzích databáze (anglické i české) lze jedno...

Přehledy vybraných skupin CEN/TC pro tlaková zařízení

Přehledy vybraných skupin CEN/TC pro tlaková zařízení

Přehledy vybraných skupin norem CEN (CENELEC) pro tlaková zařízení hypertextově propojené na seznamy vydaných a připravovaných norem.

Přehledy vybraných skupin ISO/TC pro tlaková zařízení

Přehledy vybraných skupin ISO/TC pro tlaková zařízení

Přehledy vybraných skupin norem ISO (ETSI) pro tlaková zařízení hypertextově propojené na seznamy vydaných a připravovaných norem.

Přehledy vybraných skupin ČSN pro tlaková zařízení

Přehledy vybraných skupin ČSN pro tlaková zařízení

Přehledy vybraných skupin ČSN (podle třídicích znaků) pro tlaková zařízení. Aktuální stav všech norem, včetně informací o zrušených normách lze otevír...

Přehledy vybraných skupin STN pro tlaková zařízení

Přehledy vybraných skupin STN pro tlaková zařízení

Přehledy vybraných skupin STN (podle třídicích znaků) pro tlaková zařízení. Aktuální stav všech norem, včetně informací o zrušených normách lze otevír...