Spotřebiče plynných paliv

Postupy, předpisy, normy a další užitečné informace pro uvádění spotřebičů plynných paliv na trh ČR, SR a EU.
Novinky - Spotřebiče plynných paliv

Novinky - Spotřebiče plynných paliv

aktualizace 2024-03-26 aktualizace 2024-02-26 aktualizace 2024-01-25 Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti spotřebičů plynn...

Postupy posuzování shody - Spotřebiče plynných paliv

Postupy posuzování shody - Spotřebiče plynných paliv

Postupy posuzování shody podle nařízení (EU) 2016/426 Nařízení EP a Rady (EU)2016/426  dne 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2009/142/ES. So...

Právní předpisy ES pro spotřebiče plynných paliv

Právní předpisy ES pro spotřebiče plynných paliv

Označení Název směrnice č. 2009/142/ES (aktuální znění) Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv (GAD - Gas Appliances D...

Právní předpisy ČR pro spotřebiče plynných paliv

Právní předpisy ČR pro spotřebiče plynných paliv

Pro spotřebiče plynných paliv od 21. 4. 2018 platí tyto právní předpisy: Označení Název č. (EU)2016/426   Nařízení EP a Rady o spotřebičích plynnýc...

Právní předpisy SR pro spotřebiče plynných paliv

Právní předpisy SR pro spotřebiče plynných paliv

Označení Název č. 56/2018 Z.z. aktuální znění Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niekt...

Přehled harmonizovaných norem pro spotřebiče plynných paliv

Přehled harmonizovaných norem pro spotřebiče plynných paliv

Veřejně dostupná databáze harmonizovaných norem byla zpracována v ITC z finanční podpory ÚNMZ. V obou verzích databáze (anglické i české) lze jedno...

Přehledy vybraných skupin norem CEN (CENELEC) pro spotřebiče plynných paliv

Přehledy vybraných skupin norem CEN (CENELEC) pro spotřebiče plynných paliv

označení TC/ vydané normy název TC anglicky název TC česky připravované normy CEN/TC 23 Transportable gas cylinders Lahve na přepravu plynů Program...

Přehledy vybraných skupin norem ISO pro spotřebiče plynných paliv

Přehledy vybraných skupin norem ISO pro spotřebiče plynných paliv

označení TC/ vydané normy název TC anglicky název TC česky připravované normy ISO/TC 21 Equipment for fire protection and fire fighting Plynná hasi...

Přehledy vybraných tříd ČSN pro spotřebiče plynných paliv (podle třídících znaků)

Přehledy vybraných tříd ČSN pro spotřebiče plynných paliv (podle třídících znaků)

Skupiny ČSN pro spotřebiče plynných paliv. Aktuální stav všech norem, včetně informací o zrušených normách lze otevírat z níže uvedených nadpisů, kter...

Přehledy vybraných tříd STN pro spotřebiče plynných paliv (podle třídících znaků)

Přehledy vybraných tříd STN pro spotřebiče plynných paliv (podle třídících znaků)

Přehledy vybraných skupin STN (podle třídicích znaků) pro spotřebiče plynných paliv. Aktuální stav všech norem, včetně informací o zrušených normách l...

Další užitečné informace a odkazy

Další užitečné informace a odkazy

Přesměrování na rubriku ÚNMZ pro stanovené výrobky.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím