Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Nebezpečné látky a směsi a legislativa REACH

Nebezpečné látky a směsi a legislativa REACH

Publikace poskytuje přehled stávající evropské, české a slovenské legislativy týkající se nebezpečných látek, nebezpečných směsí. Příslušné předpisy EU, ČR, SR jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a jsou hypertextově propojeny s možností otevírání těchto předpisů v aktuálním znění nebo v nejnovějším konsolidovaném znění, pokud je k dispozici.
 
 1. Novinky
 2. Uvádění chemických látek a směsí na trh podle nařízení REACH
  1. Úvod do problematiky
  2. Předpisy ES - podrobnosti k nařízení REACH
   1. Aktuální stav nařízení REACH
   2. Omezení nebezpečných látek, směsí a předmětů
   3. Povolování (autorizace) - příloha XIV
   4. Látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) a Kandidátský seznam
   5. Registr záměrů a veřejné konzultace na stránkách ECHA
   6. Výrobci a dovozci předmětů
   7. Následní uživatelé
   8. Polymery
   9. Recyklace
   10. Bezpečnostní listy, systémy deskriptorů použití
   11. Nanomateriály
  3. Předpisy ČR
  4. Předpisy SR
 3. Klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a směsí
  1. Předpisy ES
  2. Předpisy ČR
  3. Předpisy SR
 4. Dovoz a vývoz nebezpečných látek
  1. Předpisy ES
  2. Předpisy ČR
  3. Předpisy SR
 5. Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních
  1. Předpisy ES
  2. Předpisy ČR
  3. Předpisy SR
 6. Pesticidy a detergenty
  1. Předpisy ES
  2. Předpisy ČR
  3. Předpisy SR
 7. Biocidy
  1. Předpisy ES
  2. Předpisy ČR
  3. Předpisy SR
 8. Správná laboratorní praxe, inspekce a ověřování
  1. Předpisy ES
  2. Předpisy ČR
  3. Předpisy SR
 9. Perzistentní organické znečišťující látky
  1. Předpisy ES
  2. Předpisy ČR
  3. Předpisy SR