Přehled harmonizovaných norem pro měřidla

Veřejně dostupná databáze harmonizovaných norem byla zapracována v ITC z finanční podpory ÚNMZ. V obou verzích databáze (anglické i české) lze jednoduše vyhledávat pomocí názvu nebo čísla normy, při zvolení „podrobné vyhledávání“ lze navíc vyhledávat harmonizované normy podle oblasti nebo předpisu ČR, SR nebo ES. Normy jsou měsíčně aktualizovány podle OJ EU a Věstníku ÚNMZ.


Harmonizované normy pro měřidla viz také verze anglicky

 

Mohlo by vás zajímat:
Novinky v on-line publikaci Technické normy a plasty za červen 2017

Shrnutí aktualizací provedených za červen 2017

Harmonizované normy v květnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v květnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 149/01 v rámci prováděn...

Harmonizované normy v dubnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 118/01 v rámci provádění...

Novinky za říjen 2016

A/ Dokumenty zpracované ISO/TC 61 „Plasty“ (včetně navazujících EN, ČSN, STN) Označení dokumentu Název anglicky Název česky (slovensky) Poznámka ST...

Přehledy vybraných skupin ČSN (podle třídicích znaků) pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Přehledy vybraných skupin ČSN (podle třídicích znaků) pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX). Aktu...