Měřidla

Novinky – Měřidla a váhy s neautomatickou činností

Novinky – Měřidla a váhy s neautomatickou činností

aktualizace k 2017-12-21 Právní předpisy ES pro měřidla č. 2017/2118 Dohoda  mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uzná...

Postup posuzování shody pro měřidla

Postup posuzování shody pro měřidla

Postup posuzování shody pro měřidla, technické požadavky pro splnění shody, EU prohlášení o shodě a označení CE. Hypertextové propojení na příslušné p...

Právní předpisy ES pro měřidla

Právní předpisy ES pro měřidla

Předpisy ES pro uvádění měřidel na trh, hypertextové propojení předpisů s možností otevírání těchto předpisů v aktuálním znění.

Právní předpisy ČR pro měřidla

Právní předpisy ČR pro měřidla

Právní předpisy ČR pro uvádění měřidel na trh, hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírání těchto předpisů v aktuálním znění.

Právní předpisy SR pro měřidla

Právní předpisy SR pro měřidla

Předpisy SR pro uvádění měřidel na trh, hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírání těchto předpisů v aktuálním znění.

Přehled harmonizovaných norem pro měřidla

Přehled harmonizovaných norem pro měřidla

Výběr harmonizovaných norem pro měřidla s možností vyhledávání, anglická i česká verze databáze harmonizovaných norem. V obou verzích databáze (angli...

Přehledy vybraných skupin CEN/TC pro měřidla

Přehledy vybraných skupin CEN/TC pro měřidla

Technické komise CEN (CENELEC) a přehledy evropských norem pro měřidla hypertextově propojené na seznamy vydaných a připravovaných norem.

Přehledy vybraných skupin ISO/TC pro měřidla

Přehledy vybraných skupin ISO/TC pro měřidla

Technické komise ISO/TC a přehledy mezinárodních norem ISO pro měřidla hypertextově propojené na seznamy vydaných a připravovaných norem.

Přehledy vybraných skupin ČSN pro měřidla

Přehledy vybraných skupin ČSN pro měřidla

Skupiny ČSN pro měřidla. Aktuální stav všech norem, včetně informací o zrušených normách lze otevírat z níže uvedených nadpisů, které jsou propojeny n...

Přehledy vybraných skupin STN pro měřidla (podle třídicích znaků)

Přehledy vybraných skupin STN pro měřidla (podle třídicích znaků)

Přehledy vybraných skupin STN (podle třídicích znaků) pro měřidla. Aktuální stav všech norem, včetně informací o zrušených normách lze otevírat z níže...

Notifikované předpisy z TRIS pro měřidla

Notifikované předpisy z TRIS pro měřidla

Databáze TRIS je klíčovým prvkem evropské zákonodárné iniciativy zaměřeným na technické předpisy. Z této databáze byl proveden výběr navržených legisl...